Τσεχική Προεδρία: Αισιοδοξία για συμφωνία έως τον Δεκέμβριο στην ΕΕ για τα τσιπς


Η τσεχική προεδρία της ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη νέα πράξη της ΕΕ για τα τσιπ μέχρι το τέλος του έτους.

Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες της ΕΕ στην παραγωγή τσιπ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις σύγχρονες βιομηχανίες, ενώ στόχος είναι να υπάρχει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής τσιπ στην ΕΕ έως το τέλος του 2030. Σήμερα είναι περίπου 7%.

Σύμφωνα με την Hospodářské noviny, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών για τη νέα πράξη δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

«Οδεύουμε προς τα τελικά στάδια και, εκτός αν προκύψει κάτι απροσδόκητο, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Η συμφωνία θα εγκριθεί στη συνέχεια από τους υπουργούς βιομηχανίας της ΕΕ στις αρχές Δεκεμβρίου», δήλωσε πηγή από την τσεχική προεδρία της ΕΕ στο Hospodářské noviny.

Οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να διεξαχθούν χωρίς σημαντικές επιπλοκές, δήλωσε η πηγή.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση, οι εταιρείες που κατασκευάζουν τσιπ απευθείας στην ΕΕ θα δικαιούνται προνομιακή μεταχείριση – για παράδειγμα, ευκολότερη διεκπεραίωση των αδειών κατασκευής ή λιγότερο αυστηρές αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα μπορούσαν επίσης να λάβουν οικονομική στήριξη για την επέκταση της παραγωγής.

Τα οφέλη αυτά προορίζονται να ισχύσουν για εκείνους τους κατασκευαστές που δεσμεύονται να επενδύσουν στην παραγωγή και την καινοτομία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν αρχικά σε διαφωνία σχετικά με το αν θα έπρεπε να υποστηριχθεί μόνο η παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ ή η γενική παραγωγή, όπως τα τσιπ που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Τελικά, μάλλον θα συμφωνήσουν στη δεύτερη επιλογή, αλλά υπό τον όρο ότι ακόμη και για αυτά τα τσιπ, οι κατασκευαστές θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα ορισμένο επίπεδο καινοτομίας.

Σε αντάλλαγμα, οι κατασκευαστές τσιπ θα πρέπει να ακολουθούν κάποιες εντολές κατά τη διάρκεια κρίσεων. Για παράδειγμα, θα πρέπει τότε να στραφούν στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου τσιπ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα εναπόκειται στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσουν ότι έχει προκύψει μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχει συναίνεση ως προς την ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο μέσο διαθέσιμο στην Ευρώπη σε κάποια μορφή», συνόψισε η πηγή από την τσεχική Προεδρία της ΕΕ.

Πηγή: euractiv.gr