ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα των εισαγωγών από τη Ρωσία στα 1,087 δισ. ευρώ


Ακριβά πληρώνει η Ελλάδα τις εισαγωγές, κυρίως ενεργειακών προϊόντων, από τη Ρωσία, λόγω της «έκρηξης» των τιμών, εξέλιξη η οποία επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο το εμπορικό της ισοζύγιο με τη συγκεκριμένη χώρα.

Το περασμένο Σεπτέμβριο, η αξία των εισαγωγών της χώρας μας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1,102 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 265,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που ήταν 301,9 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία συρρικνώθηκε περαιτέρω. Ανήλθε τον υπό εξέταση μήνα σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ (λόγω και των κυρώσεων) σημειώνοντας μείωση 31,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που ήταν 21,9 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1,087 δισ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 6,831 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 151,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου2021 που ήταν 2,715 δισ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 92,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 που ήταν 139,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 6,738 δισ. ευρώ (έλλειμμα).

Τον περασμένο χρόνο, 655 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το 2021 ανήλθε σε 4,302 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2,933 δισ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία πέρυσι ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία πέρυσι ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4,095 δισ. ευρώ.

Πλεόνασμα με την Ουκρανία

Όσον αφορά στην Ουκρανία, τον Σεπτέμβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη χώρα ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 234,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που ήταν 9,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 18,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 57,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που ήταν 44,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Σεπτέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 12,7εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτέμβριου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 132,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021 που ήταν 129,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 223 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 4,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 που ήταν 234 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 90,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το 2021 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Επιμέλεια: Κώστας Τσάβαλος

Πηγή: ertnews.gr